Керівник
Журавська Любов Петрівна

Напрям діяльності гуртка: культурне надбання України.
Мета гуртка: формування у студентів почуття національної гідності, знань про історію, традиції та сучасний стан розвитку українського народу та держави, активної життєвої позиції.

“Історія – це свідок часів, світило істини, життя та пам’яті, учителька життя, вісниця старовини…”. (Цицерон)