Викладацький склад

Педагогічна діяльність циклової комісії вузьких клінічних дисциплін здійснюється колективом досвідчених фахівців, 

абсолютна більшість яких має вищу категорію та педагогічний досвід роботи.

Кендзерська Галина Стефанівна

голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, основна дисципліна – «Геронтологія, геріатрії та паліативна медицина»

Плєнова
Наталія Петрівна

спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, основна дисципліна – «Офтальмологія»

Скомаровська Людмила Іванівна

спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, основна дисципліна – «Медсестринство в оториноларингології»

Соколова-Ган Алла
Сергіївна

викладач – спеціаліст вищої категорії, основна дисципліна – «Неврологія та психіатрія»

Кріпка
Галина
Георгіївна

викладач – спеціаліст І категорії, основна дисципліна – «Оториноларингологія»

Луцько
Альона Олексіївна

викладач – спеціаліст ІІ категорії, основна дисципліна –  «Дерматовенерологія»

Селезньова Наталія Борисівна

викладач – спеціаліст ІІ категорії, основна дисципліна – «Медична та соціальна реабілітація»

Пащенко
Вадим Віталійович

викладач – спеціаліст, основна дисципліна        «Громадське  здоров’я, громадське медсестринство»

На цикловій комісії вузьких клінічних дисциплін
працюють два досвідчених лаборанта

Січук Оксана Миколаївна

лаборант

Казакова Наталія Юріївна

лаборант

Викладачі активно займаються науково-методичною діяльністю,
підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти, 
постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність.

На цикловій комісії вузьких клінічних дисциплін з відділення «Лікувальна справа» вивчаються наступні дисципліни:

1.«Офтальмологія», викладач Плєнова Н.П.;
2.«Оториноларингологія», викладач Царицанська К.М.;
3.«Неврологія», викладач Соколова-Ган А.С.;
4.«Психіатрія та наркологія», викладач Соколова-Ган А.С.;
5.«Дерматологія та венерологія», викладач Луцько А.О.;
6.«Інфектологія», викладачі: Вахнюк О.В., Скомаровська Л.І.;
7.«Медична і соціальна реабілітація», викладач Селезньова Н.Б.;
8.«Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина», викладач Кендзерська Г.С.

На цикловій комісії вузьких клінічних дисциплін з відділення «Сестринська справа» вивчаються наступні дисципліни:

1.«Медсестринство в офтальмології», викладач Плєнова Н.П.;
2.«Медсестринство в оториноларингології, викладач Скомаровська Л.І.;
3.«Медсестринство в неврології», викладач Соколова-Ган А.С.;
4.«Медсестринство в психіатрії та наркології», викладач Соколова-Ган А.С.;
5.«Медсестринство в дерматології та венерології, викладач Луцько А.О.;
6.«Медсестринство в інфектології», викладач Кендзерська Г.С.;
7.«Медична і соціальна реабілітація», викладачі: Луцько А.О, Остапчук О.І.;
8.«Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині»,
викладач Кендзерська Г.С.;
9.«Громадське здоров’я та громадське медсестринство», викладачі: Пащенко В.В., Кріпка Г.Г.

Під час навчального процесу викладачі циклової комісії в лекційних аудиторіях використовують комп’ютери, цифрові проектори для покращення подачі студентам навчального матеріалу у форматі мультимедійних лекцій-презентацій, широко використовуються сучасні інноваційні технології.

Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної підготовки, оснащення яких максимально наближено до клінічних умов. Викладачі впроваджують методи навчальної практики: симуляційне навчання, моделювання виробничої ситуації; робота малими групами; інтелектуально-ділові ігри «Знавці з вузьких клінічних дисциплін»; самостійне виконання виробничих завдань та відпрацювання практичних навичок і вмінь згідно з алгоритмами; науково-пошуковий метод; кейс-метод, метод проєктів та інші інтерактивні технології.

Набувши певних практичних навичок, студенти мають можливість здійснювати лікувальні заходи та догляд за хворими під керівництвом викладачів на  клінічних  базах, якими є КМКЛ №  4, 6, 7, ТМО «Психіатрія». Практичні заняття починаються з контролю вихідного рівня знань з використанням платформи  «Google Форми»  або «На урок». Все методичне забезпечення теоретичних та практичних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів, контролюючі тести є в повному об’ємі в електронній бібліотеці, до якої студенти та курсанти ВПО мають вільний доступ.

Викладачі цикловій комісії вузьких клінічних дисциплін на відділенні післядипломної освіти проводять підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою на циклах:

1.«Фізіотерапія» (спеціалізація, удосконалення, дитяча), викладач Остапчук О.;
2.«Лікувальний масаж (дитячий), викладач Остапчук О.І.;
3.«Лікувальна фізкультура», викладач Остапчук О.І.;
4.«Неврологія», викладач Соколова-Ган А.С.;
5.«Інфекційні хвороби», викладач Скомаровська Л.І.;
6.«Оториноларингологія», викладач Вахнюк О.В.
7.«Офтальмологія», «Дитяча офтальмологія», викладач Плєнова Н.П.

Викладачі ЦК підтримують тісний зв’язок зі спеціалістами практичної охорони здоров’я – на практичних базах, зі слухачами відділення післядипломної освіти організовують зустрічі у форматі «круглих столів».

За умов дистанційного навчання під час карантину викладачі ЦК вузьких клінічних дисциплін процес викладання втілювали за допомогою групової роботи у Viber, відео конференціях ZOOM, Google Hangouts,  Google Meet  а також  зручного сервісу Google Classroom, який дозволяє викладачам здійснювати зворотній зв’язок з студентами. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну фахову освіту або підвищувати професійну кваліфікацію. Воно вимагає нових знань та умінь, швидкого реагування, обрання дієвих онлайн-інструментів для проведення занять. Лекції, практичні заняття, консультації, заліки, іспити, наукові конференції під час карантину перемістилися із фізичного простору у віртуальні Zoom-кімнати.

 

Викладачі залучають студентів до науково-дослідницької навчальної діяльності, розвивають у студентів прагнення до досліджень у галузі медицини та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів наукового мислення та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання, поширювати науковий кругозір та наукову ерудицію. Регулярними стали семінари з актуальних питань сучасної медицини. Метою таких заходів є залучення молоді  до вирішення актуальних  проблем в галузі медицини.

 

Гурток "Фрейд"

На цикловій комісії вузьких клінічних дисциплін організована робота гуртків. Викладач неврології та психіатрії – Соколова-Ган А.С, являється керівником науково-пошукового гуртка під назвою «Фрейд». Метою гурткової роботи є формування у студентів інтересу до вивчення нервових та психічних хвороб, розвитку  аналітичного мислення, підвищення самооцінки, поглиблення та закріплення отриманих знань в процесі навчання.

Гурток «Естетична краса та здоров’я»

Викладач дерматовенерології – Луцько А.О. організує роботу гуртка «Естетична краса та здоров’я», де студенти мають можливість здобувати навики по догляду за обличчям та тілом. Метою гурткової роботи є виховання бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я та природньої краси як однієї з найвищих людських цінностей, пізнання студентами внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на всі складові здоров’я та краси людини, важливості знань здорового способу життя.

Циклова комісія вузьких клінічних дисциплін