Голова циклової комісії: Луцько Сергій Миколайович.


Викладацький склад: Наконечна О.Г., Король Т.В., Гармаш В.В., Луцько С.М., Демченко О.В.

Луцько Сергій Миколайович

Голова циклової комісії

Викладач I кваліфікаційної категорії

Дисципліни:  «Хірургія», «Медсестринство в онкології”

Король
Тетяна
Василівна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни :  «Медсестринство в хірургії», «Військово – медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»

Наконечна
Олена
Геннадіївна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни : «Анестезіологія та реаніматологія», «Онкологія», «Військово – медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»

Гармаш
Валентина
Валеріївна

Викладач I кваліфікаційної категорії

Дисципліна : «Медсестринство в хірургії».

Демченко
Олена
Віталіївна

Викладач II кваліфікаційної категорії

Дисципліни : «Хірургія», «Невідкладні стани в хірургії»

         На цикловій комісії хірургічних дисциплін вивчаються наступні дисципліни: «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в онкології», «ВМП та медицина надзвичайних ситуацій», «Анестезіологія та реаніматологія», «Хірургія», «Невідкладні стани в хірургії», «Онкологія», «Стоматологічні захворювання».

Викладачі ЦК хірургічних дисциплін працюють над такими навчально – методичними проблемами:

 – Компетентністний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти.

 – Пріоритети морально-етичного виховання студента-медика ХХІст.

Викладачами циклової комісії хірургічних дисциплін впроваджуються інноваційні та креативні технології навчання, розвитку та виховання.

Робота циклової комісії спрямована на виконання запланованих завдань і заходів щодо підвищення фахової та педагогічної кваліфікації викладачів та успішності студентів.

Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін працюють над створенням комплексного навчально-методичного забезпечення за вимогами кредитно-модульної системи навчання, електронних посібників, мультимедійних презентацій теоретичних і практичних занять.

Викладачі циклу систематично займаються самоосвітою, беруть участь у вебінарах, тренінгах та конференціях, опрацьовують фахову, педагогічну, методичну та періодичну літературу. Згідно плану коледжу викладачі циклу проходять курси підвищення фахової кваліфікації.

Матеріально-технічна база циклу складається з кабінету доклінічної практики з хірургії, кабінету доклінічної практики з реаніматології, операційного блоку, тренінгового кабінету, лекційної аудиторії на 60 студентів, та  лекційної аудиторії на 30 студентів. Навчальна кімната з хірургії КМКЛ № 6, де студенти проходять практичні заняття в клініці.  

На циклі «Хірургічних дисциплін» активно веде свою роботу тренінговий кабінет для курсантів які проходять підвищення кваліфікації. Також проходить тренажерний курс де студенти відпрацьовують наскрізні практичні навички.

Викладачі циклової комісії працюють над покращанням матеріального забезпечення занять та удосконаленням навчально-виховного процесу. Основна увага надається сучасним технологіям навчання. Лекційна аудиторія забезпечена мультимедійною системою. Кабінети доклінічної практики з хірургії і реаніматології забезпечені муляжами та фантомами. Крім комп’ютерних технологій, при проведенні практичних занять з предметів, широко застосовується використання тренажерів, фантомів та муляжів для відпрацювання практичних навичок та проведення симуляційного навчання. Кабінети доклінічної підготовки укомплектовані необхідними тренажерами, зокрема: для серцево-судинної реанімації дорослого, підлітка; інтубації трахеї, трахеотомії, катетеризації центральних вен, надання допомоги при політравмі, катетеризації сечового міхура у чоловіків і жінок, внутрішньо-м’язових, внутрішньо-венних і підшкірних ін’єкцій та ін.

Циклова комісія успішно здійснює навчальний процес та формує сучасного ерудованого та компетентного конкурентноспроможного медичного фахівця. 

Голова циклової комісії: Луцько Сергій Миколайович.