Програма співбесіди з біології 2023

Програма співбесіди з біології 2023

Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої
матерії. Основні методи біологічних досліджень. Наукові поняття в біології (факт, гіпотеза, теорія,
закон). Проблеми взаємовідносин людини і навколишнього природного середовища. Проблеми
пізнання суті життя. Основні ознаки живого.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Документ, що посвідчує особу ( паспорт, ІD картка) 2. Атестат/свідоцтво державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього 3. Сертифікати ЗНО (2020-2021) або Сертифікати мультипредметного тесту (2022, 2023) (за наявності) 4. Мотиваційний лист 5. Довідка про

Вимоги до мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційного листа

3.1. Мотиваційний лист повинен відповідати  таким вимогам:  – текст повинен бути лаконічним (1-2 сторінки формату А4), з поділом на абзаци, кожен з яких має певну концепцію;  – технічне оформлення: Шрифт: Times New Roman, Розмір: 14 Поля: ліве – 3 см;

Абітурієнту 2023

Абітурієнту 2023

Абітурієнту 2023 ЗФПО «Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося»  оголошує набір на підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем                      фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) Спеціалізація За бюджетом За контрактом Перелік конкурсних предметів 223 МЕДСЕСТРИНСТВО Сестринська справа