«У справжнього викладача - найважче і найрадісніше життя, трепетно хвилююча і болісно складна творчість, незбагненно тонкі і вічно вдосконалювані інструменти, якими він діє на людську душу».
В.О.Сухомлинський

Методична робота ЗФПО «Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося» полягає у цілеспрямованій діяльності щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.
Система дій і заходів методичної роботи коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.
Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.
У 2022-2023 навчальному році робота колективу ЗФПО «Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося» спрямована на реалізацію навчально-методичної проблеми: «Визначення шляхів підвищення рівня професійної компетентності викладача як запорука самореалізації та умова формування ключових компетентностей майбутнього медичного працівника.»

Атестація педагогічних працівників 2023-2024 н.р.

Семінар "Обмін передовим досвідом"

Семінар "Школа молодого викладача"

Видавнича діяльність "Інформаційно-методичний вісник"

Відкриті навчально-виховні заходи

Відкриті заняття

Навчально-методичне забезпечення

Науково-методична конференція викладачів ЗФПО "КФМК ім.П.І.Гаврося"

Атестація викладачів

Введіть текст заголовка