ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Адаптація освітньої системи України до європейських стандартів зумовила необхідність кардинального переосмислення змісту та кінцевих результатів професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я.

Запровадження компетентнісного підходу в медичних закладах фахової передвищої освіти спрямовується на оволодіння студентами знань та умінь, які необхідні для ефективної практичної діяльності, формування здатності вирішувати завдання, які передбачені професійними обов’язками, що дозволить їм гнучко, оперативно реагувати на різноманітні запити суспільства та успішно конкурувати на ринку праці.

Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, практичної діяльності та інтенсивного впровадження інноваційних технологій.

Організація практичного навчання у ЗФПО «Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося» регламентується наступними документами:

  • Наказ № 93 від 8.04.1993 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;
  • Наказ № 351 від 20.12.1994 р. Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;
  • Наказ № 690 від 07.12.2005 р. МОЗ України «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І – II рівнів акредитації»;
  • Наказ № 1752/к від 22 грудня 2017 р. Департаменту охорони здоров’я м. Києва «Про закріплення за вищими навчальними закладами І – II рівня акредитації баз практики на 2018-2022 роки».Кабінети доклінічної підготовки

Практичні заняття з природничо – наукових та професійно – практичних дисциплін проводяться в кабінетах, лабораторіях та на клінічних базах коледжу. Кабінети доклінічної підготовки з внутрішньої медицини, загального догляду за хворими, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології забезпечені сучасними симуляційними тренажерами, інструментами, фантомами, муляжами, предметами догляду за хворими у тій кількості, яка необхідна для ефективного тренінгу практичних навичок та високого  рівня формування  вмінь.    

При проведенні практичних занять в кабінетах доклінічної підготовки  викладачі коледжу широко застосовують різні форми самостійної роботи студентів для засвоєння наскрізних практичних навиків з медичної маніпуляційної техніки.

Важливим напрямком роботи в підготовці конкурентноспроможних  фахівців є робота циклових комісій клінічних дисциплін у покращенні якості практичного навчання, впровадженні сучасних педагогічних технологій (в тому числі тренінгу практичних навиків), формуванні загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у вирішенні питань професійної спрямованості і застосування активних методів навчання. Викладачі клінічних дисциплін на практичних заняттях впроваджують стандарти (протоколи) надання медичної допомоги в межах компетенції молодшого медичного спеціаліста та державний формуляр лікарських засобів.

Клінічні бази

    Важливе значення для підготовки майбутніх фахівців має потужна клінічна база практичного навчання, яка дає змогу студентам коледжу завершити вивчення кожної клінічної теми біля ліжка хворого, а не обмежуватись лише фантомним курсом. За ЗФПО «Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося» закріплені клінічні бази.

          З лікувальними закладами, де проходить практична підготовка студентів, складаються угоди про співпрацю. На базах клінічних закладів міста Києва студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. Виробнича та переддипломна практики студентів коледжу є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів. Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій на базах лікувально – профілактичних закладів, які забезпечуються співпрацею методичних, загальних і безпосередніх керівників.

          Самостійно і під контролем методичних та безпосередніх керівників практики студенти виконують наскрізну програму практики, удосконалюють практичні навики, працюють з медичною документацією. В період переддипломної практики студентам надається можливість поєднати навчальну діяльність з безпосередньою роботою біля ліжка пацієнта.

     Набуті знання допомагають студентам удосконалити професійні вміння і навики, а також навички професійного спілкування і самостійного прийняття рішення.

         Викладачі коледжу проводять заняття на високому професійному і методичному рівні постійно удосконалюють форми і методи самостійної роботи студентів, методичне забезпечення практичних занять, створюють посібники, впроваджують в навчальний процес новітні технології, системний підхід до інтегрованого навчання, організують роботу гуртків та залучають студентів до науково-дослідницької діяльності.

КЛІНІЧНІ БАЗИ

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва»

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».

КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр»

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 2»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 10»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 17»

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 18»

КНП «Київська міська шкірно-венерологічка лікарня»

КНП «Шкірно-венерологічний диспансер № 4 Солом'янського району»

КНП «Київський міський центр радіаційного захисту населення м.Києва від наслідків Чорнобильскої катастрофи»

КНП « Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»»

КНП «Київський міський пологовий будинок № 3»

КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»

КНП «Перинатальний центр м. Києва»

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1»

КНП «Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом'янського району».

КНП «Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району».

НАШІ ПЕРЕВАГИ

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

ДОСВІД

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ