Голова циклової комісії: Барциховська Людмила Євгенівна

Викладацький склад: Барциховська Л.Є., Дудко Л.Г., Журавська Л.П., Корж Т.М., Шеремет О.М., Шостко А.,В.

Викладацький склад: Барциховська Людмила Євгенівна – викладач дисципліни “Англійська мова (за професійним спрямуванням)”, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист;

Дудко Лідія Григорівна – викладач дисципліни ” Латинська мова та основи медичної термінології”, викладач вищої кваліфікаційної категорії;

Журавська Любов Петрівна – викладач дисципліни “Культурологія”, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Корж Таміла Миколаївна – викладач дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням).

Шеремета Оксана Михайлівна – викладач дисциплін ” Історія України”, ” Основи філософських знань”,”Соціологія”, викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат історичних наук, доцент.

 Шостко Алла Веніамінівна – викладач дисциплін ” Основи економічної теорії “, ” Основи правознавства”, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист.

Пріоритетні напрямки у роботі викладачів циклової комісії:

–        професійна спрямованість у викладанні гуманітарних та соціально – економічних дисциплін;

–        впровадження інформаційних технологій в навчальний процес;

–        використання інноваційних методів в навчальному процесі;

–        організація самостійної роботи студентів за допомогою впровадження навчально – методичних посібників для самостійної позааудиторної роботи.

Викладачі циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки спрямовують свою педагогічну діяльність на розв’язання основних навчально – методичних проблем та імплементацію Закону України  «Про фахову передвищу освіту» з метою якісної підготовки конкурентоспроможних фахових молодших бакалаврів, формування у студентів наукового світогляду, патріотичного виховання, гордості за свою професію, відродження національних духовних традицій українського народу, піднесення престижу державної мови, реалізації творчих можливостей студентів, виховання всебічно розвиненої особистості.

Викладачі циклу приймали активну участь у роботі центру вакцинації!!!