Голова циклової комісії: Дубас Наталія Вікторівна

Викладацький склад: Третьякова І.В., Бедрековська О.П., Івасенко О.В., Мулярчук О.А., Боднарчук О.М., Смірнова Т.П., Жицька Л.І., Мицикова Т.В., Малюк О.О., Ткаченко Л.В.

Забезпечує навчання з таких навчальних дисциплін:

 • «Анатомія людини»;
 • «Фізіологія»;
 • «Патоморфологія та патофізіологія»;
 • «Мікробіологія»;
 • «Основи загальної та медичної психології»;
 • «Основи медичної інформатики»;
 • «Фармакологія та медична рецептура»;
 • «Основи екології та профілактичної медицини»;
 • «Безпека життєдіяльності»;
 • «Медична біологія»;
 • «Основи біологічної фізики та медична апаратура»;
 • «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»;
 • «Епідеміологія»;
 • «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»;
 • «Основи психології та міжособове спілкування»;
 • «Історія медицини та медсестринства»;
 • «Анатомія з основами фізіології»;
 • «Гігієна з основами екології»;
 • «Основи мікробіології».

 

Викладачі циклової комісії займаються видавничою діяльністю, науковою роботою, мають друковані статті. Беруть активну участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних методичних об’єднань. Передають свій досвід іншим викладачам, проводячи відкриті заняття та майстер-класи.

На ЦК велика увага приділяється виховній роботі зі студентами, завжди активно приймають участь в усіх коледж них та міських заходах.  

 

Головні напрямки в роботі викладачів циклової комісії:

 • професійна спрямованість у викладанні природничо-наукових дисциплін;
 • впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес;
 • технічне забезпечення практичних та теоретичних занять;
 • організація самостійної роботи студентів у вигляді науково-пошукових робіт, використання інструкцій СПРС.