Голова циклової комісії: Пукавська Ольга Григорівна.

Викладацький склад: Пукавська О.Г., Червона Г.М., Величко С.П., Овчарова О.М., Гава Н.В., Смілка О.Я.

Лаборант: Коваленко Наталя Анатоліївна

Лаборант: Балакір Олена Василівна

На цикловій комісії терапевтичних дисциплін з відділення «Лікувальна справа» вивчаються наступні дисципліни:
1.«Догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка»,
2.«Внутрішня медицина»,
3.«Сімейна медицина»,
4.«Невідкладні стани у внутрішній медицині».
На цикловій комісії терапевтичних дисциплін з відділення «Сестринська справа» вивчаються наступні дисципліни:
1.«Основи медсестринства»,
2.«Медсестринство у внутрішній медицині»,
3.«Медсестринство в сімейній медицині».
Матеріальна база ЦК терапевтичних дисциплін відповідає сучасним вимогам – 3 аудиторії для проведення теоретичних занять та 4 доклінічні аудиторії обладнані згідно нормативів проведення заняття, максимально спрямовані на аналоги обладнання сучасних лікувально-профілактичних закладів.
Мінікомп’ютерний клас дозволяє на високому рівні проводити вихідний та кінцевий контроль знань. Завдяки досвідченим лаборантам активно використовуються комп’ютерні програми для тестування такі, як «Айрен» та «Школяр», що допомагає підвищити рівень засвоєння матеріалу студентами. Окремо введені тести для контролю тем, розділів, семестрів, блоки тестів для підготовки до ліцензійного контролю Крок «М» – «Сестринська справа», Крок «М» – «Лікувальна справа».
Для проведення контролю знань викладачі циклу також застосовують віртуальний конструктор тестів «Plickers». Web програма «Plickers» дозволяє оцінити максимальну кількість студентів за мінімально короткий час, що дає можливість на практичних заняття більше часу приділити відпрацюванню практичних навичок. Адже, головне наше завдання – сформувати клінічне мислення у студентів, вміння спілкуватися з пацієнтами, спостерігати за ними, простежувати динаміку стану.
Отже, набувши певних практичних навичок, студенти мають можливість здійснювати лікувальні заходи та догляд за хворими під керівництвом викладачів на клінічних базах.
В навчальному процесі широко використовуються сучасні інноваційні технології, в лекційних аудиторіях використовують цифрові проектори для покращення подачі студентам лекційного матеріалу.
Викладачі підтримують тісний зв’язок зі спеціалістами практичної охорони здоров’я – на практичних базах і зі слухачами відділення післядипломної освіти.
В наших аудиторіях проходять заняття курсів ВПО: 1.«Організація охорони здоров’я» (старші та головні медичні сестри), 2.«Лікувально-діагностичні», 3.«Амбулаторно-поліклінічні», 4.«Статистика», 5. «Терапія», 6. «Кардіологія», 7. «Гастроентерологія», 8. «Медсестринський процес», 9. «Реформи сестринської освіти».
Курси читають наші викладачі: Ландо Л.Л., Пукавська О.Г., Червона Г.М., Овчарова О.М.
Щомісяця проходить 5-ти денний тренінг «Надання паліативної допомоги молодшими медичними спеціалістами ЛПУ». Тренінг ведуть викладачі: Червона Г.М., Мицикова Т.В..
Кваліфіковані викладачі ведуть тренажерний курс для студентів фельдшерського відділення. Заняття проводяться за графіком в тренажерному кабінеті, в позааудиторний час у формі відпрацювання практичних навичок тренажерного курсу і проведення модульних заліків.
Все методичне забезпечення теоретичних занять, практичних та самостійної позааудиторної роботи студентів, контролюючі тести є в повному об’ємі в електронній бібліотеці, до якої студенти та курсанти ВПО мають вільний доступ.

26.12.2022 р. циклова комісія терапевтичних дисциплін провела навчально-виховний симуляційний захід для студентів та викладачів коледжу, на якому продемонструвала комплексний підхід викладання у підготовці фельдшерів та медсестер.