Голова циклової комісії: Обєдкова Н.М.

Викладацький склад: Гончаренко Ю.В., Дьохтяр Г.М., Гальченко Н.Є., Обєдкова Н.М.

Обєдкова
Наталія Михайлівна

Викладач – спеціаліст вищої категорії

Дисципліни:

«Організація та економіка фармації»

«Фармакологія»

«Фармакогнозія»                    

«Технологія ліків»

Гальченко
Наталія
Євгенівна

Викладач – спеціаліст вищої категорії

Викладач-методист

Дисципліни:

«Неорганічна хімія»

«Органічна хімія»

«Аналітична хімія»

«Медична хімія»            

зображення_viber_2023-10-23_12-54-40-476

Гончаренко
Юлія Валентинівна

Викладач – спеціаліст вищої категорії

 

Дисципліни:

«Організація та економіка фармації»

«Фармакологія»

«Фармакогнозія»

«Фармацевтична хімія»

«Менеджмент та маркетинг у фармації»

Дьохтяр
Галина Миколаївна

Викладач -спеціаліст

Дисципліни:

 «Організація та економіка фармації»

«Фармакологія»

«Фармакогнозія»                                   

«Технологія ліків»

«Медичне та фармацевтичне товарознавство»

На цикловій комісії фармацевтичних дисциплін вивчаються наступні дисципліни: ботаніка, неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фармацевтична хімія, фармакогнозія, технологія ліків, фармакологія, організація та економіка фармації, основи менеджменту та маркетингу у фармації, основи медичного та фармацевтичного товарознавства, інформаційні технології у фармації.

       Викладачі циклової комісії фармацевтичних дисциплін висококваліфіковані,  постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність. Багато уваги приділяють науково-методичній роботі, беруть активну участь у конференціях, семінарах , як нашого коледжу так і інших коледжів.

       Основу матеріально-технічної бази становить навчальний комплекс до складу якого входять кабінети технології ліків, фармакогнозії, фармакології, організації та економіки фармації, фармацевтичної, неорганічної, органічної, аналітичної хімії. Студенти працюють з навчально-методичними посібниками в електронному варіанті. Широко застосовуються мультимедійні технології на практичних та теоретичних заняттях з усіх профільних дисциплін.  Активно використовується комп’ютерний кабінет.

       Викладачі циклу фармацевтичних дисциплін проводять заняття на високому професійному і методичному рівні. Постійно удосконалюють форми і методи самостійної роботи студентів, методичне забезпечення практичних занять. Створюють посібники, впроваджують в навчальний процес новітні технології, системний підхід до інтегрованого навчання. Організовують роботу гуртків та залучають студентів до науково-дослідницької діяльності.

         Особливістю викладання на фармацевтичному відділенні є те, що студентів навчають не окремим дисциплінам,  а спеціальності. Дисципліни за планом викладається в комплексі, інтегруючи з іншими.

        Мета циклової комісії –  формувати високоосвічених фахових спеціалістів, інтелектуально розвинених та творчо мислячих, використовуючи сучасні технології навчання.