Primum non nocere

Найперше — не зашкодь

Півчук Анна В’ячеславівна

Завідувач медсестринським відділенням

Медсестринське відділення здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра на базі повної загальної середньої освіти за спеціалізацією «Сестринська справа».
Традиційно вважається робота медсестри – жіночою справою, але останніми роками все більше чоловіків бажають отримати таку освіту. Пов’язано це із змінами в нашому суспільстві, розвитком медицини, зміною обов’язків медичної сестри, можливістю продовжити освіту і мати вищу медсестринську освіту. Відповідно до таких змін змінюється і навчальні програми та методи навчання.
На відділенні постійно впроваджуються новітні методики викладання з метою удосконалення та модернізації навчального процесу.
Суттю сучасної моделі сестринської справи, як наукової теорії, є впровадження сестринського процесу.
До професійного лексикону студентів під час навчання на відділенні увійшло поняття «сестринський процес», під яким розуміють системний підхід до надання сестринської допомоги, орієнтований на потребах пацієнта. Мета цього підходу полягає в прагненні до вирішення або попередження проблем, що виникають у пацієнта через зміну стану здоров’я.
В даний час сестринський процес є серцевиною сестринської освіти в Україні. Через сестринський процес медсестра повинна знайти професійну незалежність і самостійність, бути не просто виконавцем волі лікаря, а перетвориться на творчу людину, що уміє розуміти і бачити в кожному пацієнті особу, його внутрішній і духовний світ.
Українська система охорони здоров’я гостро потребує медичних сестер, що володіють сучасною філософією сестринської справи, знаючих психологію людини, здібних до педагогічної діяльності. Під час навчання велика увага приділяється проведенню занять у лікувально-профілактичних закладах м.Києва.

Кваліфікаційна характеристика Медична сестра

Повинна бути підготовлена до роботи в лікувально-профілактичних установах по догляду за хворими, виконання медичних призначень, проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження і своєчасне виявлення захворювань. Медична сестра надає невідкладну медичну допомогу хворим (дорослим і дітям) у відсутність лікаря.
Медична сестра повинна знати:
Роль і завдання медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, профілактику захворювань і методи пропаганди здорового способу життя.
Основи законодавства України про охорону здоров”я, постанови і рішення уряду України з питань охорони здоров”я і навколишнього середовища, правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням; форми і методи санітарно-освітньої роботи; питання організаційної діяльності служби екстремальної медицини. Основи загальномедичних дисциплін, які необхідні для рішення професійних завдань; анатомо-фізіологічні, вікові, статеві і психічні особливості здорової і хворої людини (дитини); причинні фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі, фармакологічну дію і методи введення в організм найбільш поширених лікарських засобів.
Симптоматику захворювань і термінальних станів, які найчастіше зустрічаються в практиці маніпуляційну техніку, методи загального і диференційованого догляду за хворими дітьми , дорослими і людьми похилого віку, основні види реанімаційних заходів, правила асептики та антиасептики; принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму в лікувально-профілактичних установах. Принципи профілактики захворювань та основи здорового способу життя, методи диспансерного нагляду за населенням, специфіку і профілактику захворювань, основи раціонального харчування і дієтики, питання охорони здоров”я дітей і підлітків.
Медична сестра повинна вміти:
– забезпечити належний диференційований догляд за хворими дорослими, дітьми і людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома, досконало володіти маніпуляційною технікою;
– слідкувати за станом здоров’”я хворого, вміти оцінювати і своєчасно діагностувати його погіршення;
– надавати невідкладну допомогу, володіти способами реанімації;
– готувати пацієнтів та інструментарій для діагностичних та лікувальних процедур;
– проводити набір матеріалу для лабораторних досліджень, виконувати нескладні лабораторні дослідження;
– забезпечувати лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим в ЛПУ, шкільних і дошкільних дитячих закладах, за місцем роботи і проживання, проводити обробку і стерилізацію інструментарію, перев”язувального матеріалу і предметів діагностичного призначення та догляду за хворими;
– заповнювати затверджену медичну документацію;
– проводити санітарно-освітню роботу, спрямовану на профілактику захворювань і формування здорового способу життя населення;
– вирішувати деонтологічні завдання в процесі надання медичної допомоги і догляду за хворими.