Primum non nocere

Найперше — не зашкодь

Півчук Анна В’ячеславівна

Завідувач фармацевтичним відділенням

За спеціалізацією “Фармація”, підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюється на базі повної загальної середньої освіти протягом 2 років.
Організація навчально-виховного процесу на фармацевтичному відділенні здійснюється згідно вимог основного законодавства про освіту. Навчальний процес відбувається згідно графіку навчального процесу та розкладу занять, які розробляються на кожний навчальний рік і затверджуються директором коледжу.
Здійснення навчально-виховного процесу на фармацевтичному відділенні забезпечують викладачі у складі 4-х циклових комісій:
– циклова комісія природничо-наукових дисциплін;
– циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
– циклова комісія фізичного виховання;
– циклова комісія фармацевтичних дисциплін.
Зміст підготовки За спеціалізацією “Фармація” визначено складовими галузевих стандартів вищої освіти.
З метою забезпечення повноцінного навчального процесу в коледжі функціонують 15 кабінетів та 6 лабораторій.
Номенклатура навчальних кабінетів та лабораторій відповідає переліку дисциплін, передбачених навчальним планом. Кабінети та лабораторії оснащені необхідним устаткуванням, медичним, хімічним та фармацевтичним обладнанням, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що позитивно впливає на рівень фахової підготовки.
Практичні заняття проводяться в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях, де є всі можливості для повноцінного опанування практичними навичками, передбаченими програмами. Методичне забезпечення аудиторних занять та самостійної позааудиторної роботи студентів – на високому професійному рівні.

Виробнича та переддипломна практика студентів-фармацевтів проходить в аптеках, де вони мають можливість в реальних умовах продемонструвати рівень своєї практичної підготовки, вдосконалити комунікативні навички, відчути власну та колективну відповідальність.
Традиційно щорічно серед студентів відділення проводяться конкурси “Кращий студент групи ” та ” Кращий за фахом “Фармація”.
Студенти відділення приймають активну участь в суспільному житті коледжу, є учасниками і переможцями спортивних змагань, конкурсу художньої самодіяльності, Шевченківських читань, театралізованих постановок, різноманітних благодійних акцій. Свій творчий потенціал студенти демонструють, здійснюючи науково-пошукову роботу в профільних гуртках. Це безумовно забезпечує всебічний розвиток особистості майбутнього фармацевта, формує кращі якості його характеру, утверджує моральні та духовні цінності.

Кваліфікаційна характеристика Фармацевт

Фармацевт готується для роботи в аптеці, аптечному кіоску, аптечному пункті 1 категорії, аптечному магазині, аптечному складі, магазині медичної техніки, контрольно-аналітичній лабораторії на посадах, які підлягають заміщенню спеціалістами з середньою фармацевтичною освітою.

Фармацевт повинен знати:

Постанови уряду з питань охорони здоров”я і аптечної справи, структуру управління аптечною справою в державі, діючі накази Міністерства охорони здоров”я України з аптечної справи, теоретичні основи технології ліків, основи фармації, її організацій та економіки, правила прийому та відпуску ліків, застосування малої механізації в аптеках, правила її експлуатації, призначення і застосування лікарських препаратів, основні їх протипоказання і побічні дії лікарських рослин, правила заготівлі і сушіння лікарської сировини, її хімічний склад, способи прийому і дії на організм, фізико-хімічні властивості медикаментів, ознаки псування медикаментів, способи прийому і дії на організм їх виявлення і попередження умови зберігання, методи аналізу лікарських препаратів, асортимент і використання виробів медичного призначення аптеки медичної техніки, основи медичної етики і фармацевтичної деонтології, основи права і трудового законодавства, правила охорони здоров”я праці і пожежної безпеки в аптечних закладах, вимоги санітарного режиму.

Фармацевт повинен вміти:

Виготовляти лікарські форми всіх видів і оформляти ліки для видачі, забезпечити безперебійне постачання, населення лікам і медичними товарами, здійснювати прийом товарів, забезпечувати зберігання товарно-матеріальних цінностей; здійснювати відпуск ліків і виробів медичного призначення населенню і лікувальним закладам, готувати відпуск ліків і виробів медичного призначення населенню і лікувальним закладам, готувати титровані розчини, перевіряти строки придатності і якість медикаментів найпростішими методами внутриаптечного контролю, забезпечувати правильне зберігання медикаментів згідно їхнього фізико-хімічного складу та їх властивостей, визначити лікарську сировину, організувати заготівлю лікарської сировини згідно закону про охорону природи, вести документацію з обліку і звітності, складати проекти торгово-фінансового плану і організувати його виконання, уміти надавати першу допомогу, ефективно використовувати обладнання, засоби малої механізації, економно витрачати сировину, матеріали, застосувати нові форми медикаментозного забезпечення, прогресивну технологію, наукову організацію праці, забезпечити безпечні умови праці на робочому місці, правильно організувати працю підлеглого йому персоналу, вміти пояснити хворому правила прийому і зберігання ліків в домашніх умовах, проводити серед населення санітарно-освітню роботу, оволодіти культурою спілкування з людьми.

Термін навчання 2 роки