Primum non nocere

Найперше — не зашкодь

Корж Таміла Миколаївна

Завідувач фельдшерського відділення

Фельдшерське відділення здійснює підготовку молодших медичних бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 223 “Медсестринство”.
Спеціалізація – Лікувальна справа, кваліфікація – фельдшер. Ліцензійний обсяг прийому – 90 осіб. Термін підготовки – 3 роки.
Навчально-виховний процес на фельдшерському відділенні є складовою освітньої діяльності, яку здійснює коледж в цілому. Його організація спрямована на подальшу модернізацію змісту навчання, створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації, формування особистості майбутнього фахівця.
Навчальний процес відбувається згідно з графіком навчального процесу та розкладом занять, які затверджуються директором коледжу.
Підготовку фахівців за спеціалізацією “Лікувальна справа” здійснюють викладачі у складі 7-ми циклових комісій:
– природничо-наукових дисциплін;
– гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
– фізичного виховання;
– терапевтичних дисциплін;
– хірургічних дисциплін;
– педіатрії, акушерства та гінекології;
– вузьких клінічних дисциплін.
Викладачі постійно працюють над вдосконаленням педагогічної майстерності, підвищують свій професійний та науковий рівень, беруть участь в науково-практичних конференціях, семінарах, методичних об’єднаннях.

З метою ефективного проведення занять з кожного предмету навчального плану викладачами створені комплекси методичного забезпечення (робочі навчальні програми, лекції, інструкції до практичних занять, методичне забезпечення поточного й підсумкового контролю знань, матеріали для організації самостійної роботи студентів).
Практичні заняття з клінічних дисциплін проводяться в спеціалізованих кабінетах доклінічної підготовки, а також на практичних базах – лікувально-профілактичних закладах м. Києва.
Для самостійного відпрацювання практичних навиків студентами відділення в позааудиторний час у коледжі обладнані й постійно діють 4 тренажерні кабінети, які мають сучасне матеріальне забезпечення, необхідне для виконання і відпрацювання практичних навичок з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології.
Переддипломну практику студенти відділення проходять на базі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, де мають можливість удосконалити здобуті комунікативні, діагностичні, маніпулятивні навички, продемонструвати кращі риси характеру, готовність до індивідуальної та командної роботи, відчути відповідальність за прийняте рішення, опанувати навички оформлення медичної документації.
Щорічно серед студентів відділення проводяться конкурси “Кращий студент групи ” та “Кращий за фахом”.
Студенти відділення вміють організовувати власне дозвілля: відвідують тематичні виставки, театри, музеї, займаються спортом, волонтерською діяльністю, науково-пошуковою та гуртковою роботою, беруть участь у проведенні тематичних вечорів, конкурсів, святкових виступів, театралізованих постановок тощо. Традиційно студенти фельдшерського відділення є активними учасниками Дня донора, акцій, організованих Київським міським центром здоров’я в рамках проєкту “Майстерня здоров’я”.
Отже, випускники коледжу стають не тільки високопрофесійними фахівцями, а й в першу чергу патріотами, творчими особистостями, людьми високоморальними, мобільними, толерантними, готовими сприймати життя в його розмаїтті.