КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ТРЕНІНГІВ

№п/п Найменування тренінгів План набору Термін нав-ня (тижнів) Початок та кінець навчання Навчальна база 1 2 3 4 5 6 1 Тренінг молодших медичних спеціалістів ЛПУ м. Києва з надання екстреної (невідклад-ної) медичної допомоги 10 1 24.01-28.01 ЗФПО «Київсь- кий