Мова освітнього процесу - українська.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - навчальні корпуси та гуртожиток обладнані пандусами.

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) - не проводиться.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2022-2023 н.р.

НАКАЗ
на 2022-2023 н.р.

ГРАФІКИ та ОПП

РОЗКЛАД

МЕТОДИЧНА РОБОТА

ВИДАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВІДДІЛЕННЯ

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

ВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ТРЕНІНГИ

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, ВИРОБНИЧА ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

СТУДЕНТУ

Розміщена інформація щодо навчального процесу, списки груп, стипендії та інше…

ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

доступ під паролем

ПОЛОЖЕННЯ
КОЛЕДЖУ

СТРУКТУРА
КОЛЕДЖУ

Звіт про діяльність
ЗФПО КФМК
ім. П.І.Гаврося
за 2021-2022

СТАТУТ
КОЛЕДЖУ

АНАЛІЗ ККР
та ЗПН 2022

АНАЛІЗ анкетування студентів щодо якості викладання