3.1. Мотиваційний лист повинен відповідати  таким вимогам:

 – текст повинен бути лаконічним (1-2 сторінки формату А4), з поділом на абзаци, кожен з яких має певну концепцію;

 – технічне оформлення:

Шрифт: Times New Roman,

Розмір: 14

Поля: ліве – 3 см;

           праве – 1,5 см;

           верхнє – 2 см;

           нижнє – 2 см;

– у мотиваційному листі є неприпустимим наявність емоційного відтінку, необхідно прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;

– текст повинен бути структурованим: шапка, вступ, основна частина, висновок;

– необхідно уникати орфографічних і стилістичних помилок.

3.2. Рекомендації щодо змісту та структури мотиваційного листа:

 – у шапці необхідно вказати відомості про адресата на назву закладу освіти (Голові приймальної комісії ЗФПО «КФМК ім.П.І.Гаврося» Підмогильній Л.Г.) та адресанта (прізвище, ім’я по батькові в родовому відмінку, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону);

– у вступі має бути звернення до директора Коледжу з проханням розглянути мотиваційний лист і прийняти позитивне рішення щодо зарахування автора листа на навчання до Коледжу;

 – в основній частині вказується чому Ви хочете обрати саме цю спеціальність (освітньо-професійну програму (можна власну історію); наводиться опис особистих якостей, здібностей, досягнень тощо, які роблять вступника найкращим кандидатом з поміж інших для вступу на обрану спеціальність (освітньо-професійну програму), описуються власні досягнення, пройдені курси та тренінги (якщо Ви проходили), можливий практичний досвід, громадську діяльність та спортивні досягнення; навички, знання, особистісні якості які можуть допомогти Вам досягти успіху в обраній сфері, та яким чином обрана освітньо-професійна програма допоможе розвинути Ваші особисті якості, риси характеру; чого Ви хочете досягти в майбутньому (після закінчення коледжу);

 – у висновку можна зазначити готовність вступника навчатися і вказати на його впевненість у правильному виборі освітньо-професійної програми;

 – мотиваційний лист особисто підписується вступником.

Вимоги до мотиваційного листа

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *