Календарний план ВПО на 2024 рік

ЗМІНИ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВПО на 2024 рік

Згідно рішення педагогічної ради коледжу
(протокол № 7 від 29.05.2024р. ),
змінити терміни проведення удосконалення та спеціалізації.

Організація освітнього процесу в II семестрі 2023 - 2024 н. р.

ВІДДІЛ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Підмогильна Лідія Григорівна

Відділ післядипломної освіти як структурний підрозділ Київського медичного коледжу ім.П.І.Гаврося було створено на виконання наказу МОЗ №198 від 07.09.1993 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» та наказу Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення м.Києва №72к від 07.03.1997 року з метою подальшого удосконалення кваліфікації та спеціалізації середніх медичних працівників, а також підвищення професійного та методичного рівня навчального процесу у відповідності до сучасних вимог.

Відділ післядипломної освіти очолює заступник директора з післядипломної освіти Підмогильна Лідія Григорівна.

Коледж безперервно проводить  навчальний процес для підвищення
кваліфікації медичних спеціалістів.

Забезпечує організацію і проведення циклів з тематичного удосконалення та
спеціалізації молодшим спеціалістам з медичною освітою.

Термін навчання
від 2 тижнів до 1,5 місяців,  залежно від виду навчання (удосконалення чи спеціалізація).
Заняття проводяться висококваліфікованими спеціалістами із застосуванням  сучасних технологій навчання , забезпечені необхіною  матеріально-технічню базою.

Після завершення навчання – слухачі
отримують посвідчення та свідоцтва державного зразка.

ДО УВАГИ!!! СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ!
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИ ПОВИННІ МАТИ ПРИ СОБІ:

1. Путівку: заповнену та завірену печаткою установи;
2. Витяг з наказу;
3. Паспорт;
4. Диплом чи свідоцтво, що підтверджує наявність середньої медичної освіти;
5. Контактний номер телефону.

 

КОНТАКТИ

Відділ післядипломної освіти знаходиться за адресою:

м. Київ, вулиця Академіка Білецького, 16а. 

Контактний телефон: +38044-404-17-58

Відділ післядипломної освіти підвищує кваліфікацію середніх медичних фахівців за напрямком 1101 «Медицина» за наступними спеціальностями:
1.Організація охорони здоров’я.
2.Сестринська справа.
3.Лікувальна справа.
4.Акушерська справа.
5.Медико-профілактична справа.
6.Лабораторна діагностика.
7. Ортопедична стоматологія.
Організація і проведення циклів удосконалення та спеціалізації, а також зарахування середніх медичних працівників на цикли здійснюється наказом по Київському медичному коледжу ім.П.І.Гаврося.
Форма навчання на відділі післядипломної освіти денна. Термін навчання 1-2 місяці залежно від виду навчання (удосконалення чи спеціалізація).

ТРЕНІНГИ

Реформування системи охорони здоров’я , військові дії на території нашої країни та зростаюча необхідність в наданні паліативної і хоспісної допомоги викликали потребу в організації нових циклів післядипломної освіти.
На базі ВНЗ КМК ім. П.І. Гаврося у 2018 році впроваджено цикли удосконалення молодших медичних працівників ЛПУ м. Києва:
– «Медична та соціальна реабілітація осіб, постраждалих внаслідок бойових дій та надзвичайних ситуацій»
– «Паліативна та хоспісна допомога».
В програму циклів включені питання психології спілкування, питання, що стосуються втрат, смерті та горя, оскільки психологічна реабілітація після закінчення бойових дій набуває особливого значення, у тому числі і реабілітація осіб із посттравматичними стресовими розладами.
31 грудня 2020 року набув чинності Закон України про реабілітацію у сфері охорони здоров’я . Розділ II стаття 10 цього закону чітко визначають новий напрямок післядипломної підготовки – «Асистенти фізичних терапевтів» як необхідних і невід’ємних фахівців у сферах надання реабілітаційних послуг.
Відповідно, у 2021 році розпочав роботу цикл спеціалізації «Фізична терапія» (асистенти фізичних терапевтів). Для українців – це порівняно нова спеціальність, хоча в більшості країн з добре розвинутою медициною та соціальною сферою, фізичні терапевти та їх асистенти вже понад 100 років успішно розв’язують завдання з відновлення та адаптації втрачених великих моторних функцій ( в першу чергу, це знаходження тіла в бажаних фіксованих положеннях та пересування в просторі).
З огляду на вищезазначені факти підготовка Асистентів фізичних терапевтів є надзвичайно актуальною і необхідною.
З метою удосконалення практичної підготовки молодших спеціалістів ЛПУ на базі коледжу впроваджені тренінги з надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги і паліативної та хоспісної допомоги.
Для реалізації цього завдання, розроблені програми вищезазначених тренінгів, що розраховані на 30 годин. Створені та відповідним чином обладнані спеціалізовані кабінети з новітнім устаткуванням та демонстраційними симуляційними апаратами. Задачами тренінгів є обов’язкове засвоєння навичок з надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги хворим і постраждалим, та надання паліативної й хоспісної допомоги інкурабельним хворим.
Заняття на тренінгах проводяться висококваліфікованими спеціалістами, а після закінчення – слухачі отримують сертифікат.
Якісна післядипломна освіта медичного персоналу вимагає приведення стандартів медицини до міжнародних вимог, подальше впровадження доказової медицини, мотивування молодших спеціалістів до постійного самовдосконалення.