Інформація, або документ і посилання на розміщення Тип документу Назва сторінки
1 Статут закладу освіти PDF Інформація та документи у відкритому доступі
2 Ліцензії на провадження освітньої діяльності PDF  
3 Сертифікати про акредитацію освітніх програм:
Сертифікат-ЛС
Сертифікат-СС
Сертифікат-ФМ
PDF  
4 Структура та органи управління закладу освіти PDF  
5 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами:
Відомості про педагогічних працівників 221 Стоматологія
Відомості про педагогічних працівників 224 Технології меддіагностики та лікування
Відомості про педпрацівників 223 Медсестринство
PDF  
6 Програми (освітні програми), що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх (практичних) компонентів, що передбачені відповідною програмою (освітньою програмою):
ОПП ФАРМАЦІЯ 2023
ОПП СЕСТРИНСЬКА СПРАВА 2022
ОПП ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА 2022
Освітня програма Акушерська справа
Освітня програма Лабораторна діагностика
Освітня програма Лікувальна справа
Освітня програма Медико-профілактична справа
Освітня програма Сестринська справа
Освітня програма Стоматологія ортопедична 221 Стоматологія
PDF  
7 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти PDF  
8 Мова (мови) освітнього процесу HTML Навчальний процес
9 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) HTML Про нас
10 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами):
Відомості про матеріальнотехнічне забезпечення
Договір з КМКЛ 6
Договір з КНП ДКЛ 3 Соломянського району
Договір з КНП КЛ Психіатрія
Договір з КНП КМДКІЛ
Договір з КНП КМКЕЦ
Договір з КНП КМКЛ 3
Договір з КНП КМКЛ 4
Договір з КНП КМКЛШМД
Договір з КНП КМНКЛ Соціотерапія
Договір з КНП ЦПМСД 1 Соломянського району
Договір КНП КМДКЛ 1
Закріплене майно за Київським медичним коледжем ім. П.І.Гаврося
Договір на співпрацю ТОВ Клініка Дубнової Стоматолог і Я
PDF  
11 Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) HTML Навчальний процес
12 Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання HTML Гуртожиток
13 Результати моніторингу якості освіти:
Аналіз ККР та ЗПН
АНАЛІЗ анкетування студентів щодо якості викладання
PDF  
14 Річний звіт про діяльність закладу освіти PDF  
15 Правила прийому до закладу освіти PDF  
16 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Висновок щодо доступності НК 1
Висновок щодо доступності НК 2
Висновок щодо доступності Гуртожиток
HTML Навчальний процес
17

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти:
Вартість курси-тренінги мол мед спец
Вартість курсів 2021 по теперішній час
Вартість курсів(дистанц.ф.н) 2020 по теперішній час
Вартість навчання 2020-2021
Вартість навчання 2021-2022
Вартість навчання 2022-2023

Вартість навчання 2023-2024

PDF  
18 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати:
положення про освітні та інші послуги
Вартість проживання студентів з 2018 по 2021
Вартість проживання студентів з 2022
PDF  
19 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти PDF  
20 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти PDF  
21 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти PDF  
22 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) PDF  
23 Кошторис:
кошторис 2021 кпкв 0711101
кошторис 2021 кпкв 0711120
кошторис 2022 кпкв 0711101
кошторис 2022 кпкв 0711120
PDF  
24 Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів:
звіт 1 кв 2021
звіт 1 кв 2022
звіт 2 кв 2021
звіт 2 кв 2022
звіт 3 кв 2021
звіт 3 кв 2022
звіт за 2020 (1)
звіт за 2020
звіт за 2021
PDF  
25 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством:
благодійні внески 2021
благодійні внески 2022
PDF  
26 Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:
Реєстр студентів
PDF  
27 Склад керівних органів HTML АДМІНІСТРАЦІЯ
28 Документи закладу, якими регулюється освітній процес:
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про методичний кабінет
Положення про методичну раду
Положення про огляд конкурс Краща методична розробка
Положення про Педагогічну раду
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Положення про підготовку та проведення відкритого заняття
Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення студентів
Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін
Положення про тимчасове дистанційне навчання
Положення про циклову комісію
Положення про Школу молодого викладача
Порядок визнання документів та результатів навчання
Тимчасове положення про надання академічних відпусток та повторне навчання
Положення про відділення післядипломної освіти
PDF  
29 Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО:
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Результати навчання
PDF  
30 Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО:
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача
PDF  
31 Штатний розпис:
Штатний розпис по галузі Освіта
PDF  
32 Інформація про проведення тендерних процедур PDF  

Вартість навчання 2023-2024