Інформація, або документ і посилання на розміщення Тип документуНазва сторінки
1Статут закладу освітиPDFІнформація та документи у відкритому доступі
2Ліцензії на провадження освітньої діяльностіPDF
3Сертифікати про акредитацію освітніх програм:
Сертифікат-ЛС
Сертифікат-СС
Сертифікат-ФМ
PDF
4Структура та органи управління закладу освітиPDF
5Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами:
Відомості про педагогічних працівників 221 Стоматологія
Відомості про педагогічних працівників 224 Технології меддіагностики та лікування
Відомості про педпрацівників 223 Медсестринство
PDF
6Програми (освітні програми), що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх (практичних) компонентів, що передбачені відповідною програмою (освітньою програмою):
ОПП ФАРМАЦІЯ 2022
ОПП СЕСТРИНСЬКА СПРАВА 2022
ОПП ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА 2022
Освітня програма Акушерська справа
Освітня програма Лабораторна діагностика
Освітня програма Лікувальна справа
Освітня програма Медико-профілактична справа
Освітня програма Сестринська справа
Освітня програма Стоматологія ортопедична 221 Стоматологія
PDF
7Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітиPDF
8Мова (мови) освітнього процесуHTMLНавчальний процес
9Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)HTMLПро нас
10Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами):
Відомості про матеріальнотехнічне забезпечення
Договір з КМКЛ 6
Договір з КНП ДКЛ 3 Соломянського району
Договір з КНП КЛ Психіатрія
Договір з КНП КМДКІЛ
Договір з КНП КМКЕЦ
Договір з КНП КМКЛ 3
Договір з КНП КМКЛ 4
Договір з КНП КМКЛШМД
Договір з КНП КМНКЛ Соціотерапія
Договір з КНП ЦПМСД 1 Соломянського району
Договір КНП КМДКЛ 1
Закріплене майно за Київським медичним коледжем ім. П.І.Гаврося
Договір на співпрацю ТОВ Клініка Дубнової Стоматолог і Я
PDF
11Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)HTMLНавчальний процес
12Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживанняHTMLГуртожиток
13Результати моніторингу якості освіти:
Аналіз ККР та ЗПН
АНАЛІЗ анкетування студентів щодо якості викладання
PDF
14Річний звіт про діяльність закладу освітиPDF
15Правила прийому до закладу освітиPDF
16Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Висновок щодо доступності НК 1
Висновок щодо доступності НК 2
Висновок щодо доступності Гуртожиток
HTMLНавчальний процес
17Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти:
Вартість курси-тренінги мол мед спец
Вартість курсів 2021 по теперішній час
Вартість курсів(дистанц.ф.н) 2020 по теперішній час
Вартість навчання 2020-2021
Вартість навчання 2021-2022
Вартість навчання 2022-2023
PDF
18Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати:
положення про освітні та інші послуги
Вартість проживання студентів з 2018 по 2021
Вартість проживання студентів з 2022
PDF
19Правила поведінки здобувача освіти в закладі освітиPDF
20План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освітиPDF
21Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освітиPDF
22Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)PDF
23Кошторис:
кошторис 2021 кпкв 0711101
кошторис 2021 кпкв 0711120
кошторис 2022 кпкв 0711101
кошторис 2022 кпкв 0711120
PDF
24Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів:
звіт 1 кв 2021
звіт 1 кв 2022
звіт 2 кв 2021
звіт 2 кв 2022
звіт 3 кв 2021
звіт 3 кв 2022
звіт за 2020 (1)
звіт за 2020
звіт за 2021
PDF
25Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством:
благодійні внески 2021
благодійні внески 2022
PDF
26Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:
Реєстр студентів
PDF
27Склад керівних органівHTMLАДМІНІСТРАЦІЯ
28Документи закладу, якими регулюється освітній процес:
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про методичний кабінет
Положення про методичну раду
Положення про огляд конкурс Краща методична розробка
Положення про Педагогічну раду
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Положення про підготовку та проведення відкритого заняття
Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення студентів
Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін
Положення про тимчасове дистанційне навчання
Положення про циклову комісію
Положення про Школу молодого викладача
Порядок визнання документів та результатів навчання
Тимчасове положення про надання академічних відпусток та повторне навчання
Положення про відділення післядипломної освіти
PDF
29Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО:
Положення про систему забезпечення якості вищої освіти
Результати навчання
PDF
30Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО:
Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладача
PDF
31Штатний розпис:
Штатний розпис по галузі Освіта
PDF
32Інформація про проведення тендерних процедурPDF